لباس نجات لیبریا

زندگی در لیبریا: بررسی شرایط زندگی در لیبریا

2022年9月18日· چه لباس هایی را باید در لیبریا بپوشید؟ به طور کلی ، در مناطق شهری لیبریایی ها به احتمال زیاد لباس های معمولی غربی (شلوار جین و تی شرت) می پوشند ، در حالی که در بیشتر مناطق روستایی ، لیبیایی ها لباس سنتی آفریقای غربی می پوشند.

«آری» گفتن به صلح: مبارزه زنان لیبریا برای صلح

هدف کمپین کنش توده‌ای زنان لیبریا برای صلح، خلق یک جنبش صلح‌خواهی منحصر به زنان بود. کمپین زنان سه هدف اساسی داشت: درگیری‌ها فورا و بدون قید و شرط به آتش‌بس منجر شوند، مذاکرات صلح بین دولت و ...

وسایل نجات در دریا در مواقعی که شناور درخطر غرق شدن قرار دارد مانند بویه …

وسایل نجات در دریا در مواقعی که شناور درخطر غرق شدن قرار دارد،مورد استفاده قرار میگیرند. این وسایل باید درمدت ( زمان کم (تا سی دقیقه) با رعایت نکات ایمنی (حتی در شرایط نا مطلوب تا ...

سفرنامه لیبریا