محاسبات فلش قوس الکتریکی عمده فروشی

بررسی میزان مصرف الکترود گرافیتی در کوره های قوس الکتریکی

پایداری قوس (پایداری قوس برای عملیات مناسب در کوره قوس الکتریکی ضروری است) با استفاده از ولتاژ بالاتر و جریان پایین (عملیات قوس طولانی) تلفات ناشی از تصعید الکترود کاهش می یابد و همچنین بهبود در عملیات ذوب نیز حاصل می شود.

آرک فلش یا قوس الکتریکی

2021年1月4日· آرک فلش همواره شامل حرارت شدید، شوک الکتریکی، صدای شدید، تابش اشعه ی فرابنفش، مادون قرمز، فشار، پرتاب اشیا و … می باشد. این عواقب می توانند برای افرادی که در معرض آن قرار می گیرند، آسیب های جبران ناپذیری ایجاد کند.

評論數: 1

قوس الکتریکی یا آرک فلش چیست؟ - مثلث زرد