لباس کار آتش نشان لیبی

همه چیز در مورد لباس کار آتش نشانان + انواع لباس + تصاویر و کاربرد ها

1. لباس کار آتش نشانی باید در برابر اجسام تیز و برنده هم مقاومت داشته باشد و از ورود آب و رطوبت جلوگیری کند. 2. وزن مناسبی داشته باشند که هنگام کار کردن با آن، با سختی مواجه نباشند. معمولا وزن ...

لباس ایمنی آتش نشانی چیست؟ (رنگ، مفهوم و اجزای آن) - یونکس