جراحات فلاش قوس ایمنی

اهمیت گزارش خطرات و جراحات - مجله ی ایمنی یونکس

网页2022年11月20日 · نکات ایمنی: در صورت مشاهده هر گونه خطر و برداشتن هر گونه جراحتی، موارد را به سرعت گزارش دهید. این را به خاطر داشته باشید که با گزارش دادن خطرات و جراعات، شما هیچ گاه سرزنش نخواهید شد.

قوس الکتریکی چیست؟ (بررسی 3 کاربرد اصلی و خطرات ...