frca لباس مغولستان

فرهنگ مغولستان - Culture of Mongolia - Wikipedia

网页فرهنگ مغولستان به شدت تحت تأثیر شیوه زندگی مونگول عشایری قرار گرفته است. ... لباس مغولستان از روزهای امپراطوری کمی تغییر کرده است زیرا کاملاً با شرایط زندگی در استپ و فعالیتهای روزمره عشایر عشایر سازگار است.

آشنایی با سبک‌زندگی مردم مغولستان، آداب و رسوم ...

网页یکی از فرهنگ و رسوم جذاب مغولستان، لباس‌های سنتی این کشور است. لباس‌های سنتی مغولی تا حدی شبیه به لباس‌های چینی است. مغول‌ها معمولا کلاه‌های چهار تَرَکی که دو گوشی داردبر سر می‌گذارند.

预计阅读时间:7 分钟

راهنمای کامل زندگی در مغولستان