فوت لباس قرقیزستان

فوت کوهنورد ایلامی در قرقیزستان

2022年7月23日· کوهنورد ایلامی که در حال صعود به قله «لنین» در کوهستان های جنوب قرقیزستان بود به علت سقوط از ارتفاع درگذشت یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ 28 August 2022

راهنمای کامل زندگی در قرقیزستان- مؤسسه مهاجرتی GO2TR