نوم آرک فلش ThabisoVilakazi

آرک فلش یا قوس الکتریکی

2021年1月4日· آرک فلش همواره شامل حرارت شدید، شوک الکتریکی، صدای شدید، تابش اشعه ی فرابنفش، مادون قرمز، فشار، پرتاب اشیا و … می باشد. این عواقب می توانند برای افرادی که در معرض آن قرار می گیرند، آسیب های جبران ناپذیری ایجاد کند.

評論數: 1

آرک فلش چیست؟

آرک فلش انرژی بسیار زیادی را در یک زمان کوتاه آزاد می کند و به شدت خطرناک است. به عنوان مثال اتصال بین دو یا سه فاز و اتصال یک یا دو فاز با زمین از انواع حوادثی می باشند که می توانند آرک فلش ایجاد کنند.

قوس الکتریکی یا آرک فلش چیست؟ - مثلث زرد